Wettelijke vermeldingen

Origin-Ants :

M. Julien Hendrickx , Rue du Côla, 57 – 7973 Stambruges, Belgique, Tél Mobile : +32 (0)476 35 90 33

e-mail : julien@origin-ants.world

TVA BE-0694.643.427

Webmaster :

AAA-Etac

https://aaa-etac.org

e-mail : contact@aaa-etac.org

Intellectuele eigendomsrechten :

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van deze site zijn originele creaties die door het auteursrecht worden beschermd. Al deze elementen zijn eigendom van de site of, in voorkomend geval, van een derde bij wie de site de nodige autorisaties heeft verkregen.

Voor het hergebruik van enig element dat op deze site voorkomt, is de voorafgaande toestemming van de houder van de rechten vereist.

Wie inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van documenten, bestanden, video's en andere dragers, stelt zich bloot aan civiel- en strafrechtelijke vervolging.

Niettemin mag u de openbare internetlinks van deze elementen zoals deze op deze website worden gepresenteerd, vrij verspreiden.