Informacje prawne

Origin-Ants :

M. Julien Hendrickx , Rue du Côla, 57 – 7973 Stambruges, Belgique, Tél Mobile : +32 (0)476 35 90 33

e-mail : julien@origin-ants.world

TVA BE-0694.643.427

Webmaster :

AAA-Etac

https://aaa-etac.org

e-mail : contact@aaa-etac.org

Prawa własności intelektualnej :

Teksty, układy, ilustracje i inne elementy tej strony są oryginalnymi tworami chronionymi prawem autorskim. Wszystkie te elementy są własnością strony lub, w stosownych przypadkach, osób trzecich, od których strona uzyskała niezbędne zezwolenia.

Ponowne wykorzystanie jakiegokolwiek elementu pojawiającego się na tej stronie wymaga uprzedniej zgody właściciela praw.

Każdy, kto narusza własność intelektualną dokumentów, plików, filmów i wszelkich innych nośników, ponosi odpowiedzialność cywilną i karną.

Można jednak swobodnie rozpowszechniać publiczne linki internetowe do tych elementów w formie, w jakiej są one prezentowane na tej stronie.