อาณานิคมยักษ์ (ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ถ้าไม่ใช่ที่ใหญ่ที่สุด)

ที่เราจัดส่งไปที่ Exotic Parc ในเดือนพฤศจิกายน 2019 ใน Lescar ใน Pyrénées-Atlantiques

วิดีโอ: https://www.youtube.com/shorts/GNMMmOjW2_bI

ลูกค้า Origin-Ants รับส่วนลดค่าเข้าชม! เพียงพูดว่า

"Origin-Ants" ที่แผนกต้อนรับเพื่อรับประโยชน์จากการเข้าใช้ €10

https://exotic-park.fr/