GENERELLE VILKÅR FOR SALG

 

Disse generelle salgsbetingelsene (heretter " salgsbetingelsene ") gjelder ethvert kjøp foretatt av en Internett-bruker / fysisk person (heretter kalt "KUNDEN") på nettstedet https: // origin-ants .world (heretter "SIDEN" ") fra Origin Ants, Mr. Julien Hendrickx,

Rue du Côla, 57 - 7973 Stambruges, Belgia

Mobiltelefon: +32 (0) 476 35 90 33

e-mail: julien@origin-ants.world

VA T-nummer BE-0694.643.427 

 

VIKTIG
Enhver bestilling som er plassert på NETTSIDEN innebærer nødvendigvis ubetinget aksept fra KUNDEN av disse salgsbetingelsene .

 

Artikkel 1. Definisjoner :  

Begrepene som brukes nedenfor har, i disse salgsbetingelsene , følgende betydning:

 • "KUNDE" : betyr avtalepartner til SELGER, som garanterer at kvaliteten på forbrukeren som definert av loven og rettsvitenskap belgisk . 
 • "LEVERING" : refererer til den første presentasjonen av PRODUKTENE bestilt av KUNDEN på leveringsadressen som er angitt under bestillingen. 
 • "PRODUKTER" : refererer til alle produktene som er tilgjengelige på SIDEN. 

 

Artikkel 2. Emne : 

Disse salgsbetingelsene regulerer selgerens salg til sine KUNDER av produktene.
KUNDEN er tydelig informert og anerkjenner at NETTSIDEN er rettet mot forbrukere og at profesjonelle må kontakte selgerens salgsavdeling for å dra nytte av separate kontraktsbetingelser.

Artikkel 3. Aksept av salgsbetingelsene :  

KUNDEN forplikter seg til å lese nøye gjennom disse salgsbetingelsene og godta dem før du fortsetter å betale for en bestilling på PRODUKTER plassert på NETTSIDEN.
Disse salgsbetingelsene er referert bunnteksten på NETTSIDEN ved hjelp av en lenke og må konsulteres før du legger inn bestillingen. KUNDEN er invitert til å lese salgsbetingelsene nøye .
SELGER anbefaler KUNDEN å lese salgsbetingelsene for hver nye ordre, den siste versjonen av nevnte vilkår gjelder for enhver ny ordre med PRODUKTER.
Ved å klikke på den første knappen for å plassere bestillingen og deretter på den andre for å bekrefte den nevnte ordren, erkjenner KUNDEN å ha lest, forstått og godtatt salgsbetingelsene uten begrensning eller betingelse.

 

Artikkel 4. Kjøp av produkter på nettstedet : 

For å kunne kjøpe et PRODUKT, må KUNDEN være minst 18 år og ha juridisk kapasitet eller, hvis han er mindreårig, kunne rettferdiggjøre samtykke fra sine juridiske representanter.
KUNDEN blir bedt om å gi informasjon som gjør det mulig å identifisere ham ved å fylle ut skjemaet som er tilgjengelig på SIDEN. Skiltet (*) indikerer de obligatoriske feltene som må fylles ut for at KUNDENS bestilling skal behandles av SELGER. KUNDEN kan sjekke statusen på bestillingen sin på SIDEN. Sporing av LEVERINGER kan om nødvendig utføres ved hjelp av online sporingsverktøy fra visse operatører. KUNDEN kan når som helst kontakte selgerens salgsavdeling via e-post, på adressen julien@origin-ants.world for å få informasjon om statusen på bestillingen. Informasjonen KUNDEN gir SELGER når du bestiller må være fullstendig, nøyaktig og oppdatert. SELGER forbeholder seg retten til å be KUNDEN om å bekrefte, på passende måte, sin identitet, hans berettigelse og den formidlede informasjonen.

 

Artikkel 5. Bestillinger :  

5.1 Produkt egenskaper

SELGER forplikter seg til å presentere de viktigste egenskapene til PRODUKTENE (på informasjonsarkene som er tilgjengelige på SIDEN) og den obligatoriske informasjonen som KUNDEN må motta i henhold til gjeldende lov (i disse salgsbetingelsene ).
KUNDEN forplikter seg til å lese denne informasjonen nøye før du legger inn en bestilling på NETTSIDEN.
Med mindre annet er uttrykkelig angitt på SIDEN, er alle PRODUKTER som selges av SELGER nye og i samsvar med gjeldende europeisk lovgivning og standarder som gjelder i Belgia. SELGER kan bare tilby en garanti for de levende hvis kunden anløper et spesialisert transportselskap for nevnte kundes bekostning.

 

5.2. Bestillingsprosedyre 

Bestillinger for PRODUKTER plasseres direkte på NETTSIDEN. For å legge inn en bestilling, må KUNDEN følge trinnene beskrevet nedenfor (vær oppmerksom på at trinnene kan avvike noe avhengig av KUNDENS startside).

5.2.1. Valg av PRODUKTER og kjøpsopsjoner

KUNDEN må velge det eller de produktene han velger ved å klikke på de aktuelle produktene og velge egenskapene og mengdene som ønskes. Når PRODUKTET er valgt, legges PRODUKTET i KUNDENS kurv. Sistnevnte kan deretter legge til så mange PRODUKTER i kurven hans som han ønsker.

5.2.2. Bestillinger

Når PRODUKTENE er valgt og plassert i kurven hans, KUNDEN må klikke på kurven og sjekke at innholdet i bestillingen er riktig. Hvis KUNDEN ennå ikke har gjort det, vil han bli invitert til å identifisere seg eller til å registrere seg.
Når KUNDEN har validert innholdet i kurven og identifisert / registrert, fylles det ut et elektronisk skjema automatisk og oppsummerer prisen, gjeldende avgifter og eventuelt leveringskostnadene.
KUNDEN oppfordres til å sjekke innholdet i bestillingen (inkludert antall, egenskaper og referanser til de bestilte PRODUKTENE, faktureringsadressen, betalingsmåten og prisen) før valideringen av innholdet.
KUNDEN kan deretter fortsette å betale for PRODUKTENE ved å følge instruksjonene på NETTSIDEN og gi all den informasjonen som er nødvendig for fakturering og LEVERING av PRODUKTENE. Når det gjelder PRODUKTER som alternativer er tilgjengelige for, vises disse spesifikke referansene når de riktige alternativene er valgt. Bestillinger må inneholde all informasjon som er nødvendig for riktig behandling av bestillingen.
KUNDEN må også velge den valgte leveringsmetoden.

5.2.3. Kvittering for mottak

Når alle trinnene som er beskrevet ovenfor er fullført, vises en side på STEDET for å bekrefte mottakelsen av KLIENTENS bestilling. En kopi av bekreftelsen på mottak av bestillingen sendes automatisk til KUNDEN via e-post, forutsatt at e-postadressen som er kommunisert gjennom registreringsskjemaet er riktig.
SELGER sender ingen ordrebekreftelse per post eller faks.

5.2.4. Fakturering

I løpet av bestillingsprosedyren må KUNDEN angi den informasjonen som er nødvendig for fakturering (tegnet (*) vil indikere de obligatoriske feltene som må fylles ut for at KUNDENS bestilling skal behandles av SELGER).
KUNDEN må spesielt tydelig indikere all informasjon som gjelder LEVERING, spesielt den nøyaktige LEVERINGSadressen, samt eventuell tilgangskode til LEVERANS-adressen.
KUNDEN må deretter spesifisere valgt betalingsmiddel.
Verken bestillingsskjemaet som KUNDEN oppretter online, eller bekreftelsen på mottak av bestillingen som SELGER sender til KUNDEN via e-post, utgjør en faktura. Uansett hvilken bestillings- eller betalingsmetode som brukes, vil KUNDEN motta originalen av fakturaen ved LEVERING av PRODUKTENE, inne i pakken.

5.3. Dato for bestillingen

Datoen for bestillingen er datoen SELGER bekrefter online mottakelse av bestillingen. Fristene som er angitt på STEDET begynner ikke å løpe før denne datoen.

5.4. Pris

For alle PRODUKTER vil KUNDEN finne på STEDET prisene som vises i euro, inkludert avgifter, i tillegg til gjeldende leveringskostnader (avhengig av vekten på pakken, unntatt emballasje og gaver, LEVERINGSadressen og transportøren eller valgt modus av transport).
Prisene inkluderer spesielt merverdiavgift (MVA) med den sats som gjaldt på datoen for bestillingen. Enhver endring av gjeldende sats kan påvirke prisen på PRODUKTENE fra datoen for ikrafttredelsen av den nye satsen.
Gjeldende momssats uttrykkes i prosent av verdien av det solgte PRODUKTET.
Prisene til SELGERENS leverandører kan endres. Derfor kan prisene som er angitt på NETTSIDEN endres. De kan også endres i tilfelle spesialtilbud eller salg.
Prisene som er oppgitt er gyldige, bortsett fra grove feil. Gjeldende pris er den som er angitt på NETTSIDEN på datoen da bestillingen ble plassert av KUNDEN.

.5. Tilgjengelighet av PRODUKTER

Utilgjengeligheten av et PRODUKT er i prinsippet angitt på siden til det aktuelle PRODUKTET. KUNDER kan også bli informert om GJENGJØRING av et PRODUKT fra SELGER.
I alle fall, hvis utilgjengeligheten ikke ble indikert på tidspunktet for bestillingen, forplikter SELGER seg til å informere KUNDEN uten forsinkelse hvis PRODUKTET ikke er tilgjengelig.
SELGER kan på forespørsel fra KUNDEN:
Enten tilby å sende alle PRODUKTER samtidig, så snart PRODUKTENE som er utsolgt er tilgjengelig igjen,
Eller fortsette med en delvis forsendelse av PRODUKTENE som er tilgjengelig i utgangspunktet, deretter forsendelse av resten av bestillingen når de andre PRODUKTENE er tilgjengelig, med forbehold om klar informasjon om de ekstra transportkostnadene som kan påløpe,
Enten tilby et alternativt PRODUKT av tilsvarende kvalitet og pris, akseptert av kunden.
Hvis KUNDEN bestemmer seg for å kansellere bestillingen for utilgjengelige PRODUKTER, vil han få tilbakebetaling av alle beløp som er betalt for utilgjengelige PRODUKTER senest tretti (30) dager etter betaling.

Artikkel 6. Angrerett : 

Retningslinjene for angrerett er beskrevet i avsnittet "Fremgangsmåter for å utøve angreretten", tilgjengelig nedenfor .

 

Artikkel 7. Betaling : 

7.1. Betalingsmåter

KUNDEN kan betale for sine PRODUKTER online på NETTSIDEN i henhold til selgerens tilbud.
KUNDEN garanterer SELGER at han har alle autorisasjonene som kreves for å bruke de valgte betalingsmåtene.
SELGER vil ta alle nødvendige tiltak for å garantere sikkerheten og konfidensialiteten til dataene som overføres online som en del av den elektroniske betalingen på NETTSIDEN.

 

7.2. Betalingsdato
I tilfelle en enkeltbetaling med kredittkort, blir kundens konto belastet de PRODUKTENE som sendes på NETTSIDEN.
I tilfelle delvis LEVERING vil det totale beløpet bli belastet kundens konto tidligst når den første pakken er sendt. Hvis KUNDEN bestemmer seg for å kansellere bestillingen på utilgjengelige PRODUKTER, vil refusjonen bli gjort i samsvar med siste avsnitt i artikkel 5.5 i disse salgsbetingelsene .

 

7.3. Forsinkelse eller avslag på betaling

Hvis banken nekter å belaste et kort eller annen betalingsmåte, må KUNDEN kontakte SELGERS kundeservice for å betale for bestillingen med andre gyldige betalingsmåter.
I tilfelle overføring av pengestrømmen fra KUNDEN, uansett årsak, motstand, avslag eller annet, viser seg umulig, vil ordren bli kansellert og salget automatisk avsluttet.

 

Artikkel 8. Bevis og arkivering : 

Enhver kontrakt inngått med KUNDEN som tilsvarer en ordre på et beløp større enn 120 euro inkludert skatt, vil bli arkivert av SELGER i en periode på ti (10) år.
SELGER samtykker i å arkivere denne informasjonen for å overvåke transaksjoner og produsere en kopi av kontrakten på KUNDENS forespørsel.
I tilfelle en tvist vil SELGER kunne bevise at det elektroniske sporingssystemet er pålitelig og at det garanterer integriteten til transaksjonen.

Artikkel 9. Eiendomsoverføring :  

SELGER forblir eieren av de leverte PRODUKTENE til de har fullført betalingen fra KUNDEN.
Ovennevnte bestemmelser utelukker ikke overføring til KUNDEN, på tidspunktet for mottakelsen av ham, eller av en tredjepart utpekt av ham annet enn transportøren, av risikoen for tap eller skade på PRODUKTENE som er forbeholdt reservasjonen. samt risikoen for skade de kan forårsake.

 

Artikkel 10. Levering : 

Metodene for LEVERING av PRODUKTER er beskrevet i "leveringspolitikken" nedenfor.

 

Artikkel 11. Emballasje : 

PRODUKTENE blir pakket i samsvar med gjeldende transportstandarder for å garantere maksimal beskyttelse for PRODUKTENE under LEVERING. KUNDER forplikter seg til å overholde de samme standardene når de returnerer PRODUKTER under vilkårene angitt i vedlegg 1 - modaliteter for å utøve angreretten.

Artikkel 12. Garantier : 

12.1. Garanti for samsvar

Artikkel L.211-4 i forbrukerkoden : “ Selgeren er pålagt å levere varer i henhold til kontrakten og er ansvarlig for manglende samsvar som eksisterte på leveringstidspunktet. Den reagerer også på manglende samsvar som følge av emballasjen, monteringsanvisningen eller installasjonen når dette er belastet av kontrakten eller har blitt utført under dens ansvar. » Artikkel L.211-5 i forbrukerkoden : For å oppfylle kontrakten, må varen 1 ° være egnet for bruk som vanligvis forventes av en lignende vare og, hvis aktuelt: - tilsvarer beskrivelsen gitt av selgeren og ha kvaliteter som sistnevnte presenterte for kjøperen i form av et utvalg eller en modell; - presentere de kvaliteter som en kjøper legitimt kan forvente gitt de offentlige uttalelsene fra selgeren, produsenten eller dennes representant, spesielt i reklame eller merking; 2 ° Eller har egenskapene som er definert ved gjensidig avtale mellom partene, eller er egnet for spesiell bruk som kjøper søker, gjort oppmerksom på selgeren og som sistnevnte har akseptert.   
 

SELGER er pålagt å levere et kompatibelt PRODUKT, det vil si egnet for forventet bruk av en lignende vare og tilsvarer beskrivelsen gitt på NETTSIDEN. Denne konformiteten forutsetter også at PRODUKTET har de kvaliteter som en kjøper legitimt kan forvente med tanke på de offentlige uttalelsene fra SELGER, inkludert i annonser og på merking.
I denne sammenheng er det sannsynlig at SELGER vil svare på manglende samsvar. Eksisterende på leveringstidspunktet og enhver manglende samsvar som følge av emballasjen, monteringsanvisningen eller installasjonen når den er ladet til den eller har blitt utført under dens ansvar.
Handlingen som skyldes mangel på samsvar faller bort to (2) år etter levering av PRODUKTET.
I tilfelle manglende samsvar, kan KUNDEN be om utskifting eller reparasjon av PRODUKTET, etter eget valg. Imidlertid, hvis kostnaden for KLIENTENS valg er åpenbart uforholdsmessig med hensyn til det andre mulige alternativet, med tanke på verdien av PRODUKTET eller betydningen av mangelen, kan SELGER gå tilbake til refusjon uten å følge det valgte alternativet. Av kunden.
I tilfelle en erstatning eller reparasjon ville være umulig, forplikter SELGER å returnere prisen på PRODUKTET innen 30 dager etter mottak av det returnerte PRODUKTET, og i bytte mot retur av PRODUKTET fra KUNDEN til følgende adresse : Opprinnelse- Maur M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - Belgia. Til slutt er KUNDEN unntatt fra å fremlegge bevis for at det ikke er samsvar med PRODUKTET i løpet av de seks (6) månedene etter levering av varene. Det er spesifisert at denne juridiske samsvarsgarantien gjelder uavhengig av den kommersielle garantien som er gitt på produktene, hvis aktuelt. 

 

12.2. Garanti for skjulte feil

SELGER er bundet av garantien for skjulte mangler i det solgte PRODUKTET som gjør det uegnet til bruk som det er beregnet på, eller som reduserer denne bruken så mye at KUNDEN ikke ville ha anskaffet den, eller ikke ville ha gitt den. enn en lavere pris, hvis han hadde kjent dem.
Denne garantien tillater KUNDEN som kan bevise at det er en skjult mangel, å velge mellom refusjon av prisen på PRODUKTET hvis den returneres og refusjon av en del av prisen, hvis PRODUKTET ikke returneres.
I tilfelle en erstatning eller reparasjon ville være umulig, forplikter SELGER å returnere prisen på PRODUKTET innen 30 dager etter mottak av det returnerte PRODUKTET, og i bytte mot retur av PRODUKTET fra KUNDEN til følgende adresse : Opprinnelse- Maur M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - Belgia Handlingen som skyldes latente mangler må innbringes av KLIENTEN innen to (2) år etter at feilen ble oppdaget.

Artikkel 13. Ansvar : 

SELGERS ansvar kan under ingen omstendigheter engasjeres i tilfelle manglende oppfyllelse eller feil oppfyllelse av de kontraktsmessige forpliktelsene som kan tilskrives KUNDEN, spesielt når han inngår bestillingen.
SELGER kan ikke holdes ansvarlig, eller anses å ha sviktet i de nåværende forhold, for forsinkelse eller manglende oppfyllelse, når årsaken til forsinkelsen eller manglende oppfyllelse er relatert til et tilfelle av force majeure som definert i rettspraksis. Courts and Tribunals of Mons .
Det er også spesifisert at SELGER ikke kontrollerer nettstedene som er direkte eller indirekte knyttet til SIDEN. Følgelig utelukker det alt ansvar for informasjonen som er publisert der. Koblinger til tredjeparts nettsteder er kun gitt for informasjonsformål, og det gis ingen garanti for innholdet.

 

Artikkel 14. Personopplysninger : 

Se personvernregler

 

Artikkel 15. Klager : 

SELGER gir KUNDEN en "Kundetelefontjeneste" på følgende nummer: +32 (0) 476 35 90 33. Eventuell skriftlig klage fra KUNDEN må sendes til følgende adresse: Origin-Ants M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges Belgia.

Artikkel 16. Immateriell eiendom : 

Alle visuelle og lydelementer på STEDET, inkludert den underliggende teknologien som brukes, er beskyttet av copyright, varemerke og / eller patentlov.
Disse elementene er den eksklusive eiendommen til SELGER og / eller webutvikleren AAA-Etac.com Bildene er ikke kontraktsmessige.

Artikkel 17. Gyldigheten av salgsbetingelsene :  

Enhver endring av gjeldende lovgivning eller forskrift, eller enhver avgjørelse fra en kompetent domstol som ugyldiggjør en eller flere klausuler i disse salgsbetingelsene, kan ikke påvirke gyldigheten av disse salgsbetingelsene En slik modifisering eller beslutning tillater ikke på noen måte KUNDER å se bort fra disse salgsbetingelsene .
Alle forhold som ikke uttrykkelig er behandlet heri, vil bli styrt i samsvar med praksis i detaljhandelssektoren, for selskaper med hovedkontor i Belgia.

Artikkel 18. Endring av salgsbetingelsene : 

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle kjøp som gjøres online på SIDEN, så lenge SIDEN er tilgjengelig online.
De Salgsbetingelser er datert presist og kan endres og oppdateres av selgeren når som helst. De gjeldende vilkår Salgs er de som gjelder på tidspunktet for bestillingen.
Endringer i salgsbetingelsene gjelder ikke for allerede kjøpte PRODUKTER.

Artikkel 19. Jurisdiksjon og gjeldende lov : 

Disse salgsbetingelsene samt forholdet mellom KUNDEN og SELGER er underlagt belgisk lov.
I tilfelle tvist er domstolene ELGES kompetente.
Imidlertid vil før forhandlinger om voldgifts- eller statsdommer prioriteres forhandlinger i en ånd av lojalitet og god tro med sikte på å oppnå en minnelig avtale om forekomsten av konflikter knyttet til denne kontrakten, inkludert i forbindelse med dens gyldighet.
Parten som ønsker å gjennomføre forhandlingsprosessen må informere den andre parten ved anbefalt brev med kvittering for mottakelse som angir elementene i konflikten. Hvis partene ikke når en avtale på slutten av femten (15) dager, vil tvisten sendes til den kompetente domstolen som er angitt nedenfor.
Gjennom hele forhandlingsprosessen og til slutten avstår partene fra å ta noen rettslige skritt mot hverandre og for konflikten som er gjenstand for forhandlingene. Som unntak har partene fullmakt til å anlegge domstolen for oppsummeringssaker eller å be om kjennelse av en ordre på forespørsel. En mulig handling for den oppsummerende domstolen eller gjennomføring av en prosedyre på forespørsel medfører ikke fra partenes side noe frafall av den minnelige forliksklausulen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

MODALITETER FOR Å TRENE RETTEN FOR TILTAK

Prinsipp for tilbaketrekning
KUNDEN har i utgangspunktet rett til å returnere eller returnere PRODUKTET til SELGER eller til en person utpekt av sistnevnte, uten unødig forsinkelse, og senest innen fjorten (14) dager etter meddelelsen om hans beslutning om å trekke tilbake , med mindre SELGER tilbyr å hente PRODUKTET selv.

 

Mottak av levende ( maur, levende mat for maur )

"Forbruksvarer" som mat, levende dyr og lett bedervelige produkter er unntatt fra garantien.

Bildene som representerer de levende er ikke kontraktsmessige bortsett fra i spesifikke tilfeller.

SELGER kan bare tilby en garanti for de levende hvis kunden anløper et spesialisert transportselskap for nevnte kundes bekostning.
Mottakeren blir bedt om å sjekke pakkenes eksterne tilstand ved mottakelse, i nærvær av transportøren. For levende eller konserverte biologiske materialer, må innholdet i pakken sjekkes umiddelbart i nærvær av transportøren.
Enhver avvik notert på leveringstidspunktet (skadet eller manglende pakke, ødeleggelse, skade osv.), Må gi opphav til håndskrevet omtale på leveringskortet, presise og signerte reservasjoner, bekreftet med anbefalt brev adressert til transportøren senest. innen 72 timer etter levering. En kopi av dette brevet skal også sendes til Origin-Ants, Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgium U julien@origin-ants.world innen samme frister. Det er mottakerens ansvar å gjøre de vanlige reservasjonene innen 48 timer hos transportøren. I henhold til vilkårene for salgsvilkår for transportforsikringer, forblir utstyret bare forsikret i maksimalt 15 dager etter ankomstmelding sendt til mottakeren av transportøren. Det er kjøperens ansvar å utføre fortollingsoperasjoner i denne perioden. Utover det er materialene ikke lenger forsikret, og ingen refusjon kan gjøres, spesielt i tilfelle brudd, mangler eller blir skadet. I tilfelle skade eller mangler er muntlige reserver, til og med bekreftet med brev, samt omtale " underlagt utpakking " uten lovlig verdi.    

Det er VESENTLIG å utføre følgende to operasjoner suksessivt:

1) Skriv de SPESIFIKKE RESERVASJONENE på utskrivningsdokumentet i nærvær av leveransepersonen.

2) Send oss ​​bilder av det eller de ødelagte produktene til e- postadressen : julien@origin-ants.world

Retten til tilbakevending kan ikke utøves for personlig eller gjort på bestilling elementer i henhold til kundens spesifikasjoner (f.eks skreddersydd terra rium), med mindre årsaken til returen er basert på en feil fra vår side eller en feil i kunde . 'artikkel. I henhold til artikkel L. 121-20-2 3 i forbrukerkoden kan angreretten ikke utøves for bestillinger av levende dyr og lett bedervelige produkter.


Uttaksperiode Uttaksperioden
utløper fjorten (14) kalenderdager etter den dagen KUNDEN, eller en tredjepart som ikke er transportøren og som er utpekt av KUNDEN, tar fysisk i besittelse av PRODUKTET.
I tilfelle KUNDEN har bestilt flere PRODUKTER via en enkelt ordre som gir opphav til flere LEVERINGER (eller i tilfelle en ordre på et enkelt PRODUKT levert i flere omganger), vil uttaksperioden utløpe fjorten (14) kalenderdager etter den dagen KUNDEN, eller en annen tredjepart enn transportøren og utpekt av KUNDEN, tar fysisk besittelse av det siste LEVERTE PRODUKTET.

Melding om angrerett
For å utøve sin angrerett, må KUNDEN varsle sin beslutning om å trekke seg fra denne kontrakten ved en entydig erklæring til: Origin-Ants, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgia ELLER julien@origin-ants.world For at tilbaketrekningsperioden skal respekteres, må KUNDEN sende sin kommunikasjon om utøvelsen av angreretten før utløpsperioden. Effekter av uttak I tilfelle uttak fra KUNDEN, forplikter SELGER å tilbakebetale alle betalte beløp, inkludert leveringskostnader uten unødig forsinkelse, og under alle omstendigheter senest fjorten (14) dager fra dagen da SELGER ble informert av klientens ønske om å trekke seg. SELGER vil gå tilbake til refusjonen med samme betalingsmåte som KUNDEN vil ha brukt til den første transaksjonen, med mindre KUNDEN uttrykkelig godtar et annet middel, uansett vil ikke denne refusjonen medføre kostnader. Til kunden . SELGER kan utsette tilbakebetalingen til mottak av varene eller til KUNDEN har fremlagt bevis for forsendelse av varene, med valgt dato som den første av disse fakta. Returbetingelser KUNDEN må uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest fjorten (14) dager etter meddelelse om sin beslutning om å trekke seg fra denne kontrakten, returnere varene til Origin-Ants, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgia. Denne fristen anses å være oppfylt hvis KUNDEN returnerer varene før utløpet av fjorten dager. Returkostnader KUNDEN må bære de direkte kostnadene ved retur av varene. Tilstanden til den returnerte varen PRODUKTET må returneres i henhold til SELGERS instruksjoner og inkluderer spesielt alt levert tilbehør. KUNDENS ansvar er bare engasjert med hensyn til avskrivning av varene som skyldes andre manipulasjoner enn de som er nødvendige for å fastslå dette PRODUKTETs art, egenskaper og korrekte funksjon. KUNDEN har med andre ord muligheten til å teste PRODUKTET, men hans ansvar kan være engasjert hvis han utfører andre manipulasjoner enn de som er nødvendige. Unntak fra angreretten Angreretten er ekskludert i følgende tilfeller: 

 • Levering av varer eller tjenester hvis pris avhenger av svingninger i finansmarkedet
 • Levering av varer laget etter KUNDENS spesifikasjoner eller tydelig tilpasset
 • Levering av varer som kan forringes eller utløpe raskt
 • Levering av forseglede lyd- eller videoopptak eller programvare som ikke er forseglet etter levering
 • Avis, tidsskrift, tidsskrift (unntatt abonnementskontrakt)
 • Levering av overnattingstjenester annet enn til boligformål, varetransport, bilutleie, servering eller tjenester relatert til fritidsaktiviteter dersom tilbudet gir en bestemt dato eller periode for gjennomføring
 • Levering av varer som etter sin art er uatskillelig blandet med andre gjenstander
 • Forsyning av forseglede varer som ikke kan returneres på grunn av helsevern eller hygiene, og som er blitt forseglet av KUNDEN etter LEVERING
 • Tilførsel av alkoholholdige drikkevarer, hvis pris ble avtalt på tidspunktet for inngåelse av salgskontrakten, hvis levering først kan skje etter 30 dager, og hvis reelle verdi avhenger av svingninger i markedet utenfor kontrollen av selgeren
 • Levering av digitalt innhold som ikke leveres dematerialisert hvis utførelsen har startet med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren, som også har erkjent at han dermed vil miste sin angrerett
 • Kontrakter inngått under en offentlig auksjon
 • "Forbruksvarer" som mat, levende dyr, koraller, planter, alger, virvelløse dyr, fisk og lett bedervelige produkter er unntatt fra garantien.

 

LEVERINGSPOLITIKK

Leveringssone
PRODUKTENE sendes til leveringsadressen (e) som KUNDEN vil ha oppgitt under bestillingsprosessen.

Stuen: dyr og bedervelige varer kan despatching ed at territoriet Europa SELGER kan bare tilby en garanti for de levende hvis kunden anløper et spesialisert transportselskap for nevnte kundes bekostning.


Time leveringstider for
å utarbeide en bestilling og utstede fakturaen før du sender PRODUKTER på lager er oppført på nettstedet. Disse fristene er forstått som eksklusive helger eller helligdager.
En elektronisk melding vil automatisk bli sendt til KUNDEN når PRODUKTENE blir sendt, forutsatt at e-postadressen som vises i registreringsskjemaet er riktig.

Leveringstider og -kostnader
I løpet av bestillingsprosessen indikerer SELGER overfor KUNDEN mulige leveringstider og formler for de kjøpte PRODUKTENE.
Fraktkostnader beregnes ut fra leveringsmetoden. Beløpet av disse kostnadene betales av KUNDEN i tillegg til prisen på de kjøpte PRODUKTENE.
Detaljer om leveringstider og kostnader er beskrevet på SIDEN.

LEVERINGSBETINGELSER
Pakken blir levert til KUNDEN mot signatur.
I fravær vil det bli igjen et telefonkort hos KUNDEN, slik at han kan hente pakken på postkontoret eller andre mulige depositarer .

LEVERING Problemer
KUNDEN blir informert om leveringsdatoen som er angitt når han velger transportør, på slutten av den online bestillingsprosedyren, før han bekrefter bestillingen.
Det er spesifisert at leveranser vil bli gjort innen tretti (30) dager maksimalt. standard, må kunden melde fra selgeren til å levere innen rimelig tid, og i tilfelle ikke levering innen denne perioden, kan det heve kontrakten.
SELGER vil uten unødig forsinkelse fra mottak av oppsigelsesbrevet tilbakebetale det totale beløpet som er betalt for PRODUKTER, inkludert avgifter og leveringskostnader.
SELGER er ansvarlig til PRODUKTET er levert til KUNDEN. Det erindres at KUNDEN har en periode på tre (3) dager til å varsle transportøren om eventuelle skader eller delvis tap observert under levering.