YLEISET EHDOT MYYNTIEHDOT

 

Nämä yleiset myyntiehdot (jäljempänä " myyntiehdot ") koskevat kaikkia Internetin käyttäjän / luonnollisen henkilön (jäljempänä "ASIAKAS") tekemiä ostoksia verkkosivustolla https: // origin-ants .world (jäljempänä "SITE") ") Origin Antsista, herra Julien Hendrickx,

Rue du Côla, 57 - 7973 Stambruges, Belgia

Matkapuhelin: +32 (0) 476 35 90 33

sähköposti: julien@origin-ants.world

VA- numero BE-0694.643.427 

 

TÄRKEÄÄ
SIVUSTOLLA tehdyt tilaukset tarkoittavat väistämättä sitä, että ASIAKAS hyväksyy ehdoitta nämä myyntiehdot .

 

1 artikla. Määritelmät :  

Alla käytetyillä termeillä on näissä myyntiehdoissa seuraava merkitys:

 • "ASIAKAS" tarkoittaa Myyjän sopimuskumppania, joka takaa belgialaisen lain ja oikeuskäytännön mukaisen kuluttajan laadun . 
 • "TOIMITUS" : viittaa ASIAKKAAN tilaamien TUOTTEIDEN ensimmäiseen esittelyyn tilauksen yhteydessä ilmoitettuun toimitusosoitteeseen. 
 • "TUOTTEET" : viittaa kaikkiin SIVUSTOLLA saatavilla oleviin tuotteisiin. 

 

2 artikla. Aihe : 

Nämä myyntiehdot säätelevät MYYJÄN TUOTTEIDEN myyntiä ASIAKKAILLE.
ASIAKAS on selkeästi tietoinen siitä, että SIVU on suunnattu kuluttajille ja että ammattilaisten on otettava yhteyttä MYYJÄN myyntiosastoon saadakseen hyötyä erillisistä sopimusehdoista.

3 artikla. Myyntiehtojen hyväksyminen :  

ASIAKAS sitoutuu lukemaan huolellisesti nämä myyntiehdot ja hyväksymään ne, ennen kuin hän maksaa SIVUSTOLLE asetettujen TUOTTEIDEN tilauksen.
Nämä myyntiehdot viitataan vuonna alatunnisteessa sivuston avulla linkkiä ja on kuultava ennen tilauksen tekemistä. ASIAKAS on kutsuttu lukemaan huolellisesti myyntiehdot .
Myyjä neuvoo ASIAKKAA lukemaan jokaisen uuden tilauksen myyntiehdot, joiden ehtojen viimeisintä versiota sovelletaan kaikkiin uusiin TUOTTEIDEN tilauksiin.
Klikkaamalla ensimmäistä painiketta tilauksen tekemiseen ja sitten toista vahvistaaksesi mainitun tilauksen, ASIAKAS vahvistaa, että hän on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt myyntiehdot ilman rajoituksia tai ehtoja.

 

4 artikla. Tuotteiden ostaminen sivustolta : 

TUOTTEEN ostamiseksi asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias ja hänellä on oikeuskelpoisuus tai, jos hän on alaikäinen, hänen on pystyttävä perustelemaan laillisten edustajiensa suostumus.
ASIAKASTA pyydetään toimittamaan tietoja, joiden avulla hänet voidaan tunnistaa täyttämällä SIVUSTOLLA saatavilla oleva lomake. Merkki (*) osoittaa pakolliset kentät, jotka on täytettävä, jotta Myyjä pystyy käsittelemään ASIAKKAAN tilauksen. ASIAKAS voi tarkistaa tilauksensa tilan SITE-sivustolta. TOIMITUSTEN seuranta voidaan tarvittaessa suorittaa tiettyjen operaattoreiden online-seurantatyökaluilla. ASIAKAS voi myös milloin tahansa ottaa yhteyttä Myyjän myyntiosastoon sähköpostitse osoitteeseen julien@origin-ants.world saadakseen tietoa tilauksensa tilasta. Tietojen, jotka ASIAKAS antaa myyjälle tilauksen yhteydessä, on oltava täydellisiä, paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Myyjä pidättää oikeuden pyytää ASIAKASA vahvistamaan sopivin keinoin henkilöllisyytensä, kelpoisuutensa ja välitetyt tiedot.

 

5 artikla. Tilaukset :  

5.1 Tuotteen ominaisuudet

Myyjä sitoutuu esittelemään TUOTTEIDEN olennaiset ominaisuudet (SIVULLA saatavissa olevilla tietolomakkeilla) ja pakolliset tiedot, jotka ASIAKKAAN on saatava sovellettavan lain nojalla (näissä myyntiehdoissa ).
ASIAKAS sitoutuu lukemaan nämä tiedot huolellisesti ennen tilauksen tekemistä SIVUSTOLLA.
Ellei SIVUSSA ole erikseen mainittu toisin, kaikki MYYJÄN myymät TUOTTEET ovat uusia ja noudattavat voimassa olevaa eurooppalaista lainsäädäntöä ja Belgiassa sovellettavia standardeja. Myyjä voi tarjota takuun eläville vain, jos asiakas hakee erikoistuneen kuljetusyrityksen mainitun asiakkaan kustannuksella.

 

5.2. Tilausmenettely 

TUOTTEET-tilaukset tehdään suoraan SIVUSTOLLA. Tilauksen tekemisen ASIAKKAAN on noudatettava alla kuvattuja vaiheita (huomaa kuitenkin, että ASIAKKAAN aloitussivusta riippuen vaiheet voivat vaihdella hieman).

5.2.1. TUOTTEIDEN VALINTA ja ostovaihtoehdot

ASIAKKAAN on valittava valitsemansa TUOTTEET napsauttamalla kyseisiä TUOTTEITA ja valitsemalla haluamasi ominaisuudet ja määrät. Kun TUOTE on valittu, TUOTE asetetaan ASIAKAS-koriin. Jälkimmäinen voi sitten lisätä niin monta TUOTETTA koriinsa kuin hän haluaa.

5.2.2. Tilaukset

Kun TUOTTEET on valittu ja sijoitettu koriinsa, ASIAKKAAN on napsautettava koria ja tarkistettava, että tilauksen sisältö on oikea. Jos ASIAKAS ei ole vielä tehnyt niin, häntä kutsutaan sitten tunnistamaan itsensä tai rekisteröitymään.
Kun ASIAKAS on vahvistanut korin sisällön ja tunnistanut / rekisteröinyt, online-lomake täyttyy automaattisesti ja sisältää yhteenvedon hinnasta, sovellettavista veroista ja tarvittaessa toimituskustannuksista.
ASIAKAS kutsutaan tarkistamaan tilauksensa sisältö (mukaan lukien tilattujen TUOTTEIDEN määrä, ominaisuudet ja viitteet, laskutusosoite, maksuvälineet ja hinta) ennen sen sisällön vahvistamista.
ASIAKAS voi sitten suorittaa TUOTTEIDEN maksamisen seuraamalla SIVUSTON ohjeita ja antamalla kaikki tarvittavat tiedot TUOTTEIDEN laskutukseen ja toimitukseen. TUOTTEET, joille vaihtoehtoja on saatavana, nämä erityisviitteet näkyvät, kun oikeat vaihtoehdot on valittu. Tehtyjen tilausten on sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot tilauksen asianmukaiseen käsittelyyn.
ASIAKKAAN on myös valittava valittu toimitustapa.

5.2.3. Vastaanottoilmoitus

Kun kaikki yllä kuvatut vaiheet on suoritettu, SIVUON ilmestyy sivu, joka vahvistaa asiakkaan tilauksen vastaanottamisen. Kopio tilauksen vastaanottotodistuksesta lähetetään ASIAKKAALLE automaattisesti sähköpostitse, jos rekisteröintilomakkeen kautta ilmoitettu sähköpostiosoite on oikea.
Myyjä ei lähetä tilauksen vahvistusta postitse tai faksilla.

5.2.4. Laskutus

Tilausprosessin aikana ASIAKKAAN on annettava laskutukseen tarvittavat tiedot (merkki (*) osoittaa pakolliset kentät, jotka on täytettävä, jotta MYYJÄ voi käsitellä ASIAKKAAN tilausta).
ASIAKKAAN on erityisesti ilmoitettava selvästi kaikki TOIMITUKSEEN liittyvät tiedot, erityisesti tarkka TOIMITUS-osoite sekä mahdolliset TOIMITUS-osoitteeseen pääsykoodit.
ASIAKKAAN on määritettävä sitten valittu maksutapa.
ASIAKKAAN verkossa laatima tilauslomake eikä Myyjän lähettämä tilauksen vastaanottovahvistus Asiakkaalle sähköpostitse eivät ole lasku. Riippumatta käytetystä tilaus- tai maksutavasta, ASIAKAS saa laskun alkuperäisen TUOTTEIDEN TOIMITTAMISESSA paketin sisälle.

5.3. Tilauksen päivämäärä

Tilauksen päivämäärä on päivä, jona Myyjä vahvistaa tilauksen vastaanottamisen verkossa. SIVUSTOLLA ilmoitetut määräajat alkavat kulua vasta tästä päivästä.

5.4. Hinta

Kaikkien TUOTTEIDEN ASIAKAS löytää SIVUSTOLLA hinnat, jotka näkyvät euroina, kaikki verot mukaan lukien, sekä sovellettavat toimituskulut (riippuen pakkauksen painosta, pois lukien pakkaus ja lahjat, TOIMITUS-osoite ja kuljetusliike tai valittu tila kuljetus).
Hinnat sisältävät erityisesti arvonlisäveron (ALV) tilauspäivänä voimassa olevan verokannan mukaan. Kaikki sovellettavan verokannan muutokset voivat vaikuttaa TUOTTEIDEN HINTAan uuden kurssin voimaantulopäivästä alkaen.
Sovellettava arvonlisäverokanta ilmaistaan ​​prosentteina myydyn tuotteen arvosta.
Myyjän toimittajien hinnat voivat muuttua. Tämän vuoksi SIVUSTOLLA ilmoitetut hinnat voivat muuttua. Niitä voidaan myös muokata erikoistarjousten tai myynnin yhteydessä.
Ilmoitetut hinnat ovat kelvollisia, paitsi virheitä. Sovellettava hinta on SIVULLA ilmoitettu hinta asiakkaan tilauksen tekopäivänä.

.5. TUOTTEIDEN saatavuus

TUOTTEEN poissaolo on periaatteessa ilmoitettu kyseisen TUOTteen sivulla. MYYJÄ voi myös ilmoittaa ASIAKKAILLE TUOTTEEN täydentämisestä.
Joka tapauksessa, jos saatavuutta ei ilmoitettu tilauksen tekohetkellä, Myyjä sitoutuu ilmoittamaan ASIAKKAALLE viipymättä, jos TUOTETTA ei ole saatavana.
Myyjä voi ASIAKKAAN pyynnöstä:
joko tarjota kaikkien TUOTTEIDEN lähettämisen samanaikaisesti heti, kun TUOTTEITA on jälleen varastossa
tai jatkaa osittaista toimitusta TUOTTEISTA, jotka ovat saatavilla aluksi, sitten lopputilauksen lähetys, kun muita TUOTTEITA on saatavilla, jollei selkeistä tiedoista mahdollisesti aiheutuvista lisäkuljetuskustannuksista muuta johdu.
Joko tarjoat asiakkaan hyväksymän vaihtoehtoisen samanlaatuisen ja samanlaatuisen TUOTTEEN.
Jos ASIAKAS päättää peruuttaa tilauksen, joka koskee saatavana olevia TUOTTEITA, hän saa hyvityksen kaikista saatavissa olevista TUOTTEISTA maksetuista summista viimeistään 30 päivän kuluessa maksamisesta.

6 artikla. Peruuttamisoikeus : 

Modaliteetit peruuttamisoikeutta on säädetty kohdassa ”Menetelmät käyttää peruuttamisoikeuden”, saatavilla alla .

 

7 artikla. Maksu : 

7.1. Maksutavat

ASIAKAS voi maksaa TUOTTEENSA SIVUSSA verkossa Myyjän tarjoamien keinojen mukaisesti.
ASIAKAS takaa Myyjälle, että hänellä on kaikki tarvittavat valtuudet valitun maksuvälineen käyttöön.
Myyjä toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen verkossa lähetettyjen tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden osana SIVUSTON verkkomaksua.

 

7.2. Maksupäivä
Jos maksat yhden luottokortilla, ASIAKAS tililtä veloitetaan SIVUSTOLLA välitetyistä TUOTTEISTA.
Osittaisen toimituksen yhteydessä kokonaissumma veloitetaan ASIAKAS-tililtä aikaisintaan ensimmäisen paketin lähettämisen yhteydessä. Jos ASIAKAS päättää peruuttaa tilauksen, joka koskee TUOTTEITA, joita ei ole saatavilla, hyvitys suoritetaan näiden myyntiehtojen 5.5 kohdan viimeisen kappaleen mukaisesti .

 

7.3. Maksun viivästyminen tai epääminen

Jos pankki kieltäytyy veloittamasta korttia tai muuta maksuvälinettä, ASIAKKAAN on otettava yhteyttä Myyjän asiakaspalveluun maksamaan tilauksesta muulla kelvollisella maksuvälineellä.
Siinä tapauksessa, että jostain syystä vastustuksesta, kieltäytymisestä tai muusta syystä ASIAKAS velkasi rahan siirtämisen osoittautuu mahdottomaksi, tilaus peruutetaan ja myynti lopetetaan automaattisesti.

 

8 artikla. Todisteet ja arkistointi : 

Myyjä arkistoi kaikki ASIAKKAAN kanssa tehdyt sopimukset, jotka vastaavat yli 120 euron tilausta, veroineen, kymmenen (10) vuoden ajaksi.
Myyjä suostuu arkistoimaan nämä tiedot seuratakseen tapahtumia ja tuottamaan kopion sopimuksesta ASIAKKAAN pyynnöstä.
Riitatapauksessa Myyjä pystyy osoittamaan, että sen sähköinen seurantajärjestelmä on luotettava ja että se takaa tapahtuman eheyden.

9 artikla. Omistuksen siirto :  

Myyjä pysyy toimitettujen TUOTTEIDEN omistajana, kunnes ASIAKAS on maksanut ne kokonaan.
Edellä olevat säännökset eivät estä varauksen kohteena oleville TUOTTEILLE menetyksen tai vahingoittumisen siirtämistä ASIAKKAALLE silloin, kun hän tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli, lukuun ottamatta kuljetusliikettä, vastaanotetaan. samoin kuin niiden aiheuttamien vahinkojen riski.

 

10 artikla. Toimitus : 

TUOTTEIDEN TOIMITUSMENETELMÄT on esitetty alla olevassa "toimituskäytännössä" .

 

11 artikla. Pakkaus : 

TUOTTEET pakataan voimassa olevien kuljetusstandardien mukaisesti, jotta TUOTTEET saisivat parhaan mahdollisen suojan TOIMITUKSEN aikana. ASIAKAS sitoutuu noudattamaan samoja vaatimuksia palauttaessaan TUOTTEET liitteessä 1 esitetyin ehdoin - peruuttamisoikeuden käyttötavat.

12 artikla. Takuut : 

12.1. Vaatimustenmukaisuuden takuu

Kuluttajasäännöstön L.211-4 artikla : " Myyjän on toimitettava tavarat sopimuksen mukaisesti ja hän on vastuussa toimitushetkellä esiintyvistä virheistä. Se reagoi myös pakkauksen, asennusohjeiden tai asennuksen aiheuttamiin virheisiin silloin, kun ne on veloitettu sopimuksella tai ne on suoritettu sen vastuulla. » Kuluttajasäännöstön L.211-5 artikla: Sopimuksen noudattamiseksi tavaran on: 1 ° oltava sopiva käytettäväksi, jota tavallisesti odotetaan samankaltaiselta tavaralta, ja soveltuvin osin: - vastattava myyjän kuvausta ja omistaa ne ominaisuudet, jotka tämä esitti ostajalle näytteen tai mallin muodossa; - esitettävä ominaisuudet, joita ostaja voi perustellusti odottaa myyjän, tuottajan tai hänen edustajansa julkisten lausuntojen perusteella, erityisesti mainonnassa tai merkinnöissä; 2 ° Tai niillä on oltava osapuolten keskinäisellä sopimuksella määritellyt ominaisuudet tai ne sopivat ostajan haluamaan erityiseen käyttöön, jotka on saatettu myyjän tietoon ja jotka tämä on hyväksynyt.   
 

Myyjän on toimitettava vaatimustenmukainen TUOTE, eli se soveltuu vastaavan tavaran odotettuun käyttöön ja vastaa SIVUSTOLLA annettua kuvausta. Tämä vaatimustenmukaisuus olettaa myös, että TUOTTEELLA on ominaisuuksia, joita ostaja voi perustellusti odottaa Myyjän julkisten lausuntojen perusteella, mukaan lukien mainokset ja merkinnät
. Tässä yhteydessä Myyjä todennäköisesti reagoi virheisiin. toimitusaika ja mahdolliset virheet, jotka johtuvat pakkauksesta, asennusohjeista tai asennuksesta, kun se on ladattu tai suoritettu sen vastuulla.
Virheestä johtuva toimenpide raukeaa kahden (2) vuoden kuluttua TUOTTEEN toimittamisesta.
Virheiden puuttuessa ASIAKAS voi halutessaan pyytää TUOTTEEN vaihtamista tai korjaamista. Kuitenkin, jos ASIAKASVALINNAN kustannukset ovat selvästi suhteettomat suhteessa toiseen mahdolliseen vaihtoehtoon, ottaen huomioon TUOTTEEN arvo tai vian merkitys, Myyjä voi suorittaa hyvityksen noudattamatta valittua vaihtoehtoa. asiakas.
Siinä tapauksessa, että korvaaminen tai korjaaminen olisi mahdotonta, Myyjä sitoutuu palauttamaan TUOTTEEN hinnan 30 päivän kuluessa palautetun TUOTteen vastaanottamisesta ja vastineeksi ASIAKKAAN palauttamasta TUOTTEESTA seuraavaan osoitteeseen : Ants M.Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - Belgia. Lopuksi ASIAKAS on vapautettu toimittamasta todisteita TUOTTEEN virheiden olemassaolosta kuuden (6) kuukauden kuluessa tavaroiden toimittamisesta. On täsmennetty, että tätä laillista vaatimustenmukaisuustakuuta sovelletaan riippumatta TUOTTEILLE mahdollisesti myönnetystä kaupallisesta takuusta. 

 

12.2. Piilotettujen vikojen takuu

Myyjää sitoo takuu piilotetuista virheistä myydyssä TUOTTEESSA, jotka tekevät tuotteesta sopimattoman käyttötarkoitukseensa tai jotka vähentävät tätä käyttöä niin paljon, että ASIAKAS ei olisi hankkinut sitä tai ei olisi antanut sitä. kuin halvempi hinta, jos hän olisi tuntenut heidät.
Tämän takuun avulla ASIAKAS, joka pystyy todistamaan piilevän vian olemassaolon, voi valita TUOTTEEN hinnan palauttamisen, jos se palautetaan, tai osan hinnan palautuksen, jos TUOTETTA ei palauteta.
Siinä tapauksessa, että korvaaminen tai korjaaminen olisi mahdotonta, Myyjä sitoutuu palauttamaan TUOTTEEN hinnan 30 päivän kuluessa palautetun TUOTteen vastaanottamisesta ja vastineeksi ASIAKKAAN palauttamasta TUOTTEESTA seuraavaan osoitteeseen : Ants M.Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - Belgia ASIAKKAAN on nostettava piilevistä virheistä johtuva kanne kahden (2) vuoden kuluessa vian havaitsemisesta.

13 artikla. Vastuu : 

Myyjän vastuuta ei voida missään tapauksessa kantaa, jos ASIAKKAALLE kuuluvia sopimusvelvoitteita ei noudateta tai että ne eivät täyty asianmukaisesti, etenkään hänen tilauksensa yhteydessä.
Myyjää ei voida pitää vastuussa tai katsoa epäonnistuneeksi nykyisissä olosuhteissa viivästyksistä tai laiminlyönneistä, kun viivästymisen tai laiminlyönnin syy liittyy oikeuskäytännössä määriteltyyn ylivoimaisen esteen tapaukseen. Monsin tuomioistuimet ja tuomioistuimet .
On myös täsmennetty, että Myyjä ei hallitse verkkosivustoja, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti linkitettyjä SIVUSTOON. Näin ollen se sulkee pois kaiken vastuun siinä julkaistuista tiedoista. Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan vain tiedotustarkoituksiin, eikä niiden sisällölle anneta takuuta.

 

14 artikla. Henkilötiedot : 

Katso tietosuojakäytäntö.

 

15 artikla Valitukset : 

Myyjä tarjoaa ASIAKKAALLE "Asiakaspalvelun" seuraavaan numeroon: +32 (0) 476 35 90 33. ASIAKKAAN kaikki kirjalliset valitukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: Origin-Ants M.Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges Belgia.

16 artikla. Henkinen omaisuus : 

Kaikki SIVUSTON visuaaliset ja äänielementit, mukaan lukien käytetty tekniikka, on suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja / tai patenttilakilla.
Nämä elementit ovat Myyjän ja / tai verkkokehittäjän AAA-Etac.com yksinoikeudella Valokuvat eivät ole sopimukseen perustuvia.

17 artikla. Myyntiehtojen voimassaolo :  

Voimassa olevan lainsäädännön tai asetusten muutokset tai toimivaltaisen tuomioistuimen päätökset, jotka mitätöivät yhden tai useamman näiden myyntiehtojen lausekkeen, eivät voi vaikuttaa näiden myyntiehtojen pätevyyteen Tällainen muutos tai päätös ei millään tavalla valtuuta ASIAKKAITA jättämään huomioimatta nämä myyntiehdot .
Kaikkia ehtoja, joita ei nimenomaisesti käsitellä tässä, hallitaan Belgiassa sijaitsevien yritysten vähittäiskaupan käytännön mukaisesti.

18 artikla. Myyntiehtojen muuttaminen : 

Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin online-sivustossa tehtyihin ostoihin, kunhan SITE on saatavilla verkossa. Myyntiehdot on päivätty tarkasti ja niitä voidaan muuttaa ja päivittää myyjän milloin tahansa. Sovellettavat myyntiehdot ovat voimassa tämän aikaan tilauksen. Muutokset myyntiehdot ei koske tuotteita jo ostettu.

19 artikla. Toimivalta ja sovellettava laki : 

Näitä myyntiehtoja sekä ASIAKKAAN ja Myyjän välisiä suhteita säännellään Belgian lailla.
Riitatapauksissa tuomioistuimet ELGES ovat toimivaltaisia.
Ennen välimies- tai valtion tuomarin turvautumista etusijalle asetetaan kuitenkin neuvottelut uskollisuuden ja vilpittömyyden hengessä, jotta päästäisiin sovintoratkaisuun tähän sopimukseen liittyvien ristiriitojen sattuessa, mukaan lukien sen sopimus pätevyys.
Osapuolen, joka haluaa toteuttaa neuvotteluprosessin, on ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle kirjatulla kirjeellä, jossa on vastaanottotodistus ja jossa ilmoitetaan konfliktin osatekijät. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen viidentoista (15) päivän kuluessa, riita toimitetaan jäljempänä nimetylle toimivaltaiselle tuomioistuimelle.
Koko neuvotteluprosessin ajan ja sen loppuun asti osapuolet pidättäytyvät ryhtymästä oikeudellisiin toimiin toisiaan vastaan ​​ja neuvottelujen kohteena olevan konfliktin vuoksi. Poikkeuksena osapuolilla on oikeus kääntyä lyhytmenettelyn tuomioistuimen puoleen tai pyytää pyynnöstä määräyksen julistamista. Mahdollinen kanne yhteenvedon tuomioistuimen tai täytäntöönpanoa koskevan menettelyn pyynnöstä ei merkitse puolelta osapuolten tahansa luopuminen sovintoratkaisua lauseketta, ellei erikseen toisin sovita.

PERUUTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT

Peruuttamisen periaate
ASIAKKAALLA on periaatteessa oikeus palauttaa tai palauttaa TUOTE Myyjälle tai tämän nimeämälle henkilölle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 (14) päivän kuluessa peruuttamispäätöksestä ilmoittamisesta , ellei Myyjä tarjoa kerätä TUOTETTA itse.

 

Elävien ( muurahaiset, muurahaisille tarkoitettu elävä ruoka ) vastaanotto

"Kulutustavarat", kuten ruoka, elävät eläimet ja pilaantuvat tuotteet, eivät kuulu takuun piiriin.

Eläviä edustavat valokuvat eivät ole sopimuksellisia, lukuun ottamatta erityistapauksia.

Myyjä voi tarjota takuun eläville vain, jos asiakas hakee erikoistuneen kuljetusyrityksen mainitun asiakkaan kustannuksella.
Vastaanottajaa pyydetään tarkistamaan pakkausten ulkoinen kunto vastaanottamisen yhteydessä kuljetusyrityksen läsnä ollessa. Elävien tai säilytettyjen biologisten materiaalien pakkauksen sisältö on tarkistettava välittömästi kantajan läsnä ollessa.
Toimitushetkellä havaittujen poikkeavuuksien (vaurioitunut tai puuttuva pakkaus, rikkoutuminen, vaurioituminen jne.) On annettava käsikirjoitettu maininta toimitusluettelossa, tarkat ja allekirjoitetut varaukset, jotka on vahvistettava viimeistään rahdinkuljettajalle osoitetulla kirjeellä. 72 tunnin sisällä toimituksesta. Kopio tästä kirjeestä on lähetettävä samoihin määräaikoihin myös osoitteeseen Origin-Ants, Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgium U julien@origin-ants.world . Vastaanottajan vastuulla on tehdä tavanomaiset varaukset 48 tunnin kuluessa liikenteenharjoittajan kanssa. Ehtojen ja myyntiehdot kuljetus- vakuutusten, laitteiden edelleen vakuutettu vain enintään 15 päivän kuluttua saapumisilmoituksen lähetetään vastaanottajalle kantoaallolla. Ostajan vastuulla on suorittaa tulliselvitys tänä aikana. Tämän lisäksi materiaaleja ei enää ole vakuutettu, eikä korvauksia voida suorittaa etenkin rikkoutuessa, puuttuessa tai vahingoittuessa. Vahingon tai puuttuessa suullisella varauksella, jopa kirjeellä vahvistetulla, sekä maininnalla " purkamisvelvollisuus " ei ole oikeudellista arvoa.    

On TÄRKEÄÄ suorittaa seuraavat kaksi toimenpidettä peräkkäin:

1) Kirjoita ERITYISET VARAUKSET vastuuvapausasiakirjaan toimitushenkilön läsnä ollessa.

2) Lähetä meille kuvia vahingoittuneista tuotteista sähköpostiosoitteeseen : julien@origin-ants.world

Palautusoikeutta ei voida käyttää asiakkaan toiveiden mukaan räätälöityjen tai tilauksesta tehtyjen tuotteiden osalta (esim. Räätälöity terra rium), ellei palautuksen syy perustu osaltamme virheeseen tai asiakkaan virheeseen 'artikkeli. Kuluttajalain L. 121-20-2 3 artiklan mukaan peruuttamisoikeutta ei voida käyttää elävien eläinten ja pilaantuvien tuotteiden tilauksissa .


Varoaika Varoaika
päättyy neljätoista (14) kalenteripäivää sen päivän jälkeen, jona ASIAKAS tai kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusliike, ja jonka ASIAKAS on nimennyt, ottaa fyysisesti haltuunsa TUOTTEEN.
Jos ASIAKAS on tilannut useita TUOTTEITA yhdellä tilauksella, joka tuottaa useita TOIMITUKSIA (tai jos yksittäinen TUOTE tilataan useissa erissä), peruutusaika päättyy neljätoista (14) kalenteripäivää sen jälkeen, kun päivä, jona ASIAKAS tai kolmas osapuoli kuin kuljetusliike, jonka ASIAKAS on nimennyt, saa fyysisen haltuunsa viimeksi toimitetun TUOTTEEN.

Ilmoitus peruuttamisoikeudesta
Voidakseen käyttää peruuttamisoikeuttaan ASIAKKAAN on ilmoitettava päätöksestään peruuttaa tämä sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella osoitteeseen: Origin-Ants, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgia TAI info @ origin-ants.com Jotta peruutusaikaa noudatettaisiin, ASIAKKAAN on lähetettävä peruuttamisoikeuden käyttämistä koskeva viestinsä ennen peruutusajan päättymistä. Peruutuksen vaikutukset Jos asiakas vetäytyy ASIAKASTA, Myyjä sitoutuu korvaamaan kaikki maksetut summat, mukaan lukien toimituskustannukset, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 (14) päivän kuluttua Myyjälle ilmoittamisesta asiakkaan halusta vetäytyä. Myyjä suorittaa hyvityksen samalla maksuvälineellä kuin mitä ASIAKAS on käyttänyt ensimmäisessä tapahtumassa, ellei ASIAKAS nimenomaisesti sovi eri tavasta, palautusta ei missään tapauksessa aiheuta asiakkaalle. . Myyjä voi lykätä hyvitystä tavaroiden vastaanottamiseen saakka tai siihen asti, kunnes ASIAKAS on esittänyt todisteet tavaroiden lähettämisestä, jolloin valittu päivämäärä on ensimmäinen näistä tosiseikoista. Palautusehdot Asiakkaan on viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 14 (14) päivää ilmoitettuaan päätöksestään peruuttaa tämä sopimus, palauttaa tavarat Origin-Antsille, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgia. Tämän määräajan katsotaan täyttyneen, jos ASIAKAS palauttaa tavarat ennen 14 päivän määräajan päättymistä. Palautuskustannukset Asiakkaan on vastattava välittömistä palautusmaksuista. Palautettavan tuotteen kunto Tuote on palautettava MYYJÄN ohjeiden mukaisesti ja siihen on sisällytettävä erityisesti kaikki toimitetut tarvikkeet. ASIAKAS on vastuussa vain tavaran arvon alenemisesta, joka johtuu muista toimenpiteistä kuin niistä, jotka ovat välttämättömiä tämän tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja moitteettoman toiminnan toteamiseksi. Toisin sanoen ASIAKKAALLA on mahdollisuus testata TUOTETTA, mutta hänen vastuunsa voidaan kantaa, jos hän suorittaa muita kuin tarpeellisia toimenpiteitä. Poikkeukset peruuttamisoikeudesta Peruuttamisoikeus suljetaan pois seuraavissa tapauksissa: 

 • Tavaroiden tai palvelujen toimittaminen, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista
 • Tavaroiden toimittaminen ASIAKKAAN määritysten mukaan tai selkeästi räätälöityinä
 • Tavaroiden luovutus, joka saattaa huonontua tai vanhenee nopeasti
 • Toimitettujen sinetöityjen ääni- tai videotallenteiden tai ohjelmistojen toimittaminen
 • Sanomalehti, aikakauslehti, aikakauslehti (paitsi tilaussopimus)
 • Majoituspalvelujen tarjoaminen muuhun kuin asuinrakennuksiin, tavaroiden kuljetus, autonvuokraus, ateriapalvelu tai vapaa-ajan aktiviteetteihin liittyvät palvelut, jos tarjouksessa määrätään tietty päivämäärä tai toteutusaika
 • Tavaroiden luovutus, jotka ovat luonteeltaan erottamattomasti sekoitettuja muihin tuotteisiin
 • Sinetöityjen tavaroiden toimitukset, joita ei voida palauttaa terveydensuojelun tai hygienian takia ja jotka ASIAKAS on purkinut toimituksen jälkeen
 • Alkoholijuomien toimitus, jonka hinnasta sovittiin myyntisopimuksen tekohetkellä, jonka toimitus voidaan suorittaa vasta 30 päivän kuluttua ja jonka todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joita ei voida valvoa myyjä
 • Sellaisen digitaalisen sisällön toimittaminen, jota ei toimiteta dematerialisoituna, jos toteutus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella etukäteen antamalla suostumuksella, joka on myös myöntänyt menettävänsä peruuttamisoikeutensa
 • Julkisen huutokaupan aikana tehdyt sopimukset
 • "Kulutustavarat", kuten ruoka, elävät eläimet, korallit, kasvit, levät, selkärangattomat, kala ja pilaantuvat tuotteet, eivät kuulu takuun piiriin.

 

TOIMITUSPOLITIIKKA

Toimitusvyöhyke
TUOTTEET lähetetään toimitusosoitteisiin, joihin ASIAKAS on ilmoittanut tilausprosessin aikana.

Elävien eläinten ja helposti pilaantuvien tuotteiden voidaan lähettävän ed että alueella Euroopassa Myyjä voi tarjota takuun eläville vain, jos asiakas hakee erikoistuneen kuljetusyrityksen mainitun asiakkaan kustannuksella.


Aika merenkulku
kertaa valmistelemaan tilauksen ja antaa laskun ennen toimitusta Tuotteita varastossa on listattu sivuston. Näiden määräaikojen katsotaan sulkevan pois viikonloput tai pyhäpäivät.
Sähköinen viesti lähetetään ASIAKKAALLE automaattisesti, kun TUOTTEET lähetetään, edellyttäen, että rekisteröintilomakkeessa näkyvä sähköpostiosoite on oikea.

Toimitusajat ja kustannukset
Myyjä ilmoittaa tilausprosessin aikana ASIAKKAALLE mahdolliset toimitusajat ja kaavat ostetuille tuotteille.
Toimituskulut lasketaan toimitustavan perusteella. Asiakas maksaa näiden kustannusten määrän ostettujen TUOTTEIDEN hinnan lisäksi.
Toimitusaikojen ja kustannusten yksityiskohdat on esitetty SIVUSTOLLA.

TOIMITUSEHDOT
Paketti toimitetaan ASIAKKAALLE allekirjoitusta vastaan.
Poissaolon yhteydessä asiakaskortti jätetään käyntikortille, jotta hän voi noutaa pakettinsa posti- tai muusta mahdollisesta säilytyspaikasta .

TOIMITUSongelmat
ASIAKAS ilmoitetaan asetetusta toimituspäivästä, kun hän valitsee operaattorin, online-tilausprosessin lopussa ennen tilauksen vahvistamista.
Toimitukset on määritelty enintään 30 päivän kuluessa. Vuonna oletus, asiakkaan tulee ilmoittaa myyjälle toimittamaan kohtuullisessa ajassa ja jättämisestä toimituksen määräajan kuluessa, se voi irtisanoa sopimuksen.
Myyjä palauttaa ASIAKKAALLE ilman aiheetonta viivytystä irtisanomiskirjeen vastaanottamisesta TUOTTEISTA maksetut kokonaissummat, verot ja toimituskulut.
Myyjä on vastuussa, kunnes TUOTE toimitetaan ASIAKKAALLE. Muistutetaan, että ASIAKKAALLA on kolme (3) päivää aikaa ilmoittaa rahdinkuljettajalle toimituksen aikana havaituista vahingoista tai osittaisista menetyksistä.